ARGEMENTOR AĞI PROJESİ (2013-2014)


Ar-Ge Mentor Ağı Projesi - TÜBİTAK 1601 Mentörlük Mekanizması Geliştirilmesi ve Uygulanması Çağrısı (2013-2014)kapsamında desteklenmiştir.

ArGeMentor firmaların Ar-Ge ve Yenilik kapasitelerinin artırılması amacıyla geliştirilmiş ve "Proje, Teknoloji ve İnovasyon Destekli Ar-Ge Mentor Ağı" adlı proje ile TÜBİTAK 1601 programı kapsamında desteklenen Türkiye’nin ilk Ar-Ge mentorluğu programıdır. ArGeMentor programına dahil olan firmalar mentorlar rehberliğinde Ar-Ge ve yenilik projeleri geliştirirken hem Ar-Ge ve yenilik stratejileri geliştirmekte hem de ulusal/uluslararası desteklerden faydalanma şansı elde etmektedirler.

İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI

MODELİMİZ

Ar-Ge Mentor Ağı Projesi kapsamında uyguladığımız mentorluk modelimiz.
 

NE DEDİLER?

"Ar-Ge'ye önem veren bir firma olarak, kendi alanımızda yapmak istediğimiz iddialı projelerimizi gerçekleştirecek yeterli teknik alt yapımız yoktu. Bu nedenle destek programlarından yararlanmak ve bu konuda ilerisi için bir beceri geliştirmek istedik. ArGeMentor programı ile hem projemizi hazırladık hem de firma olarak proje hazırlama becerisi kazandık ve çok değerli insanlar tanıdık."
Egepak Gıda ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

"ArGeMentor programı ile firmamızda sürekliliği olacak olan bir proje hazırlama kültürü kazandık. Bu sayede yeni proje konuları belirleyerek firmamızı geleceğe taşıyabilecek Ar-Ge çalışmaları yapabilme yeteneği kazandık."
Maseksport A.Ş.

"Mentorumuzun desteğe yönelik proje hazırlama konusunda bize çok büyük katkısı oldu. Projenin Ar-Ge ve inovasyon özelliklerinin ön plana çıkarılması, pazar faydasının ifade edilmesi farkındalığını oluşturdu. Biz projelerimizde costschedule kısmına odaklanırken, desteklere yönelik boyutlarını ifade etme ve değerlendirmede bize katkı sağladı."
İnovera Bilgisayar Yazılım ArGe Ltd.Şti.

"ArGeMentor programı süresi boyunca almış olduğumuz eğitimler firmamızda Ar-Ge bilincinin oluşmasını sağladı. Aynı zamanda Ar-Ge konusunda kendimize olan güven duygumuzun oluşmasında da önemli rol oynadı."
Alkın Kompresör San. Tic. Ltd. Şti.

"Programa başlarken yanlızca bir yeni ürün hakkında proje fikrimiz vardı ancak proje yazma sürecindeki edindiğimiz farkındalıklar sayesinde farklı proje fikirleri ortaya çıktı ve yeni ürün geliştirmenin önemini kavrandık. Mentorluk ufkumuzu geliştirmemizi sağladı."
Atlas-Enta Dişçilik San. ve Tic. A.Ş

"Başlangıçta sadece, patentli ürünümüzü geliştirmeyi ve üretim verimliliğini arttırmayı planlıyorduk. Fakat ArGeMentor sayesinde farkında olmadığımız bilgi eksikliklerimizi gördük. Deneme-yanılma yöntemi yerine teknik ve bilimsel bilgi ile arge sürecini kısalttık. Mentorumuzun teşvikleri sonucu uzun zamandır istediğimiz ama nereden başlayacağımızı bilemediğimiz üniversite- sanayi işbirliğimizi sağladık."
İzotaş İzolasyon Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.

"Projemizi gerçekleştirerek, Ar-Ge birimi olarak firma çapında büyük bir farkındalık yarattık. Firma içerisinde Ar-Ge biriminin önemi kavrandı ve gerekli tüm imkan ve imtiyazlar birime sunuldu. Arge projesi yazma ve yürütme konusunda ileriye dönük adımlar attık."
TMT Tıbbi Medikal Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti

"Mentorumuz ve proje koordinatörü Egesys sayesinde projelerimizi daha düzenli ve sistematik hale getirdik. Proje, kaynak planlama yeteneğimiz gelişti. Kendi projemiz dışında farklı proje fikirleride oluşturup alt yapılarını oluşturabilmeye başladık."
Orçelik Madeni Eşya Ofis Mob. Ltd. Şti.
 
"ArGeMentor, kişisel gelişimimize de önemli katkı sağladı. Proje hazırlamayı öğrendik; sunum tekniklerimiz gelişti. Proje yönetimine dair araştırma yapma, dosya hazırlama, iş planı oluşturma gibi pek çok alanda hem bilgi hem tecrübe sahibi olduk. Açıkcası, proje boyunca çok önemli kazanımlar elde ettik."
Özmak Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.

"ArGeMentor süreci, Ar-Ge ve inovasyonun kurum kültürü haline gelmesine önemli katkı sağladı. Mentorumuzun sağladığı bakış açısının büyük faydası oldu. Ayrıca bu süreçte devlet desteğine başvurabilecek nitelikte proje hazırlama becerisi de kazandık. Tüm çalışanlarımızın Ar-Ge fikri geliştirme, bunları firma yönetimine önerme ve proje hazırlama konularında cesaretleri arttı."
Fotech Fiber Optik Tekn. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.

"ArGeMentor programı kapsamında aldığımız inovasyon yönetimi, proje hazırlama ve proje yönetim eğitimleriyle sayesinde kurum içi Ar-Ge farkındalığı oluşturmayı başardık. Mevcut projelerimizi değerlendirerek Ar-Ge desteklerinden yararlanmak için proje dosyaları hazırladık."
Marm Asistance A.Ş.

"Mentorluk sürecinde başvurusunu yaptığımız iki projemizden biri TUBİTAK-TEYDEB desteği diğeri ise KOSGEB desteği almaya hak kazandı. Bu sonuçlar özgüvenimizi arttırdığı gibi bizi kadromuzu güçlendirmeye itti. Bu nedenle bünyemize iki yeni mühendis daha kattık. Mentorluk süreci sonunda firmamızda artık bir Ar-Ge biriminden söz edebiliyoruz. Kendi imkanlarımızla bir Ar-Ge projesinin her adımını doğru bir yaklaşım ile planlayıp bunu bir proje önerisi formunda sunabilecek durumdayız."
Alkın Kompresör San. ve Tic. Ltd.ŞtiKOBİMEN AKADEMİ PROJESİ (2015-2016)


KOBİMEN Akademi, 1601-2015-3 kodlu Mentor Eğiticisi Çağrısı kapsamında KOBİ Mentorluğu eğitimleri vermek üzere TÜBİTAK tarafından Mentor Eğitici Kuruluş olarak yetkilendirilmiş kuruluş olan EGESYS tarafından kurulmuştur. KOBİMEN Akademi sertifika programları, 2014 yılında TÜBİTAK desteği ile EGESYS tarafından geliştirilen ve başarıyla tamamlanan Ar-Ge Mentor Ağı projesinden elde edilen deneyimlerden yola çıkarak hazırlanmıştır.  KOBİMEN Akademide verilen eğitimlerin müfredatı EGESYS, İTÜ ve EMCC Türkiye işbirliği ile oluşturulmuştur.

KOBİMEN Akademi eğitim programları, mentor adaylarına kendi uzmanlık alanlarındaki deneyimlerini KOBİ'lere etkin biçimde aktarabilmelerini sağlayacak yetkinlikleri kazandırmayı amaçlamaktadır.

İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARI