Hizmetler


AR-GE MERKEZİ KURULUM DANIŞMANLIĞI
Ar-Ge Merkezi avantajlarından yararlanmak isteyen işletmelerin, Ar-Ge ve kurumsal kapasite faaliyetleri açısından yeterli koşulları sağladıklarını ve ileriye yönelik planlarını gösteren bir proje ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvurarak Ar-Ge Merkezi Belgesi almaları gerekmektedir. Başvurunun başarılı sonuçlanması başvuru kriterlerinin tamamının yerine getirilmesi ve başvuru dosyasının eksiksiz hazırlanması ile mümkün olabilmektedir.
Devamı
TASARIM MERKEZİ KURULUM DANIŞMANLIĞI
Tasarım Merkezi avantajlarından yararlanmak isteyen işletmelerin, Tasarım ve kurumsal kapasite faaliyetleri açısından yeterli koşulları sağladıklarını ve ileriye yönelik planlarını gösteren bir başvuru dökümanı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına göndererek TAsarım Merkezi Belgesi almaları gerekmektedir.
Devamı
TEMEL MENTORLUK EĞİTİMİ (ONLINE)
Temel Mentorluk Eğitim Programı TÜBİTAK Mentor Eğitim Sertifika Programları için EGESYS ve EMCC (European Mentoring and Coaching Council) – Türkiye işbirliği ile geliştirilmiş bir uzaktan eğitim programıdır. Eğitimin amacı katılımcılara mentorluk üzerine temel kavramları, yetkinliklerini ve temel becerilerini kazandırmak ve aynı zamanda da mentorları konunun etik, pratik ve uygulama boyutunda mentorluk sürecine hazırlamaktır.
Devamı
KURUMSAL AR-GE YETENEK DEĞERLENDİRME (AR-GE CHECK-UP)
Ar-Ge Check-Up, Ar-Ge ve yenilik odaklı büyümek isteyen şirketlerin Ar-Ge yapılanmalarını tamamlamaları için mevcut durumlarının analiz edilerek iyileştirilmesi gereken alanların tespit edilmesine yönelik bir metodolojik ölçme ve raporlama çalışmasıdır. Bu çalışma şirketlerin orta ve uzun vadeli Ar-Ge ve yenilik stratejilerini ve yol haritalarını belirlemeleri için atılması gereken ilk adımdır. Ar-Ge Check-Up aynı zamanda Ar-Ge Merkezi kurmak isteyen şirketler için bir fizibilite çalışması niteliğindedir.
Devamı
AR-GE VE İNOVASYON PROJELERİ ARAMA ÇALIŞTAYI
İşletmeler geleceğe dönük Ar-Ge ve yenilik stratejileri geliştirirken, projeleri için finansman kaynakları da geliştirmek zorundadırlar. Proje arama çalıştayı çok sayıda proje fikri olup, ulusal ve uluslararası Ar-Ge ve yenilik desteklerinden faydalanabilecekleri projelere öncelik vermek isteyen işletmelerin proje fikirlerinin analizi ve ilgili destek programlarına uygun olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılan bir kurum içi çalışmadır.
Devamı
AR-GE PROJE ÖNERİSİ ÖN DEĞERLENDİRME (PROJE CHECK-UP)
Ulusal/uluslararası destek programlarına sunulan Ar-Ge projelerinin fonlanabilmesi için projenin Ar-Ge içeriğinin yanısıra destek programının diğer kriterlerini de yerine getirmesi ve bunun proje önerisinde çok iyi anatılması gerekmektedir. Bu hizmet, firmaların ulusal/uluslararası destek programlarına sunmak üzere hazırladıkları Ar-Ge ve yenilik proje önerilerinin teknik, mali, idari yönden hakem gözüyle incelenmesi çalışmalarını kapsar.
Devamı
ULUSAL VE ULUSLARARASI AR-GE VE İNOVASYON DESTEKLERİ EĞİTİMİ
Ülkemizde ve dünyada işletmelerin Ar-Ge ve yenilik projelerinin finansmanı için faydalanabilecekleri çok sayıda destek programı bulunmaktadır. Ancak işletmeye en uygun destek programını seçmek ve bu programdan maksimum düzeyde yararlanmak için programlar hakkında yeterli bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Bu eğitimde HORİZON 2020, EUREKA, TÜBİTAK, KOSGEB, Bakanlıklar başta olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası Ar-Ge ve yenilik destek programları tanıtılmakta, programlardan yararlanma koşulları ve programlarla ilgili ipuçları verilmektedir.
Devamı
AR-GE VE İNOVASYON PROJELERİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ
Ulusal ve/veya uluslararası Ar–Ge ve Yenilik hibelerinden faydalanmak isteyen işletmelerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Rekabetin yoğun olması projelerin fonlanmasını da zorlaştırmaktadır. Bir Ar-Ge projesinin fonlanabilmesi için, projenin özgün ve yenilikçi olmasının yanısıra, proje önerisinin ilgili destek programının kriterlerine ve Ar–Ge metodolojisine uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Bu eğitimde Ar-Ge proje önerisi hazırlama metodolojisi anlatılarak başarılı proje önerisi hazırlama becerileri kazandırılmaktadır.
Devamı
AR-GE VE YENİLİK PROJELERİ YÜRÜTME VE RAPORLAMA EĞİTİMİ
Ar-Ge ve Yenilik destek programlarından onaylı projelerin başarılı bir şekilde yürütülmesi proje hazırlık aşaması kadar zor ve dikkat edilmesi gereken bir süreçtir. Desteklenen projelerde hak kaybına uğramamak için hem proje izleme süreçlerini hem de mali ve teknik rapor hazırlama kurallarını iyi bilmek gerekmektedir. Bu eğitimin amacı katılımcılara Ar-Ge ve Yenilik projelerinin izleme ve yürütülmesi süreçlerinde uzmanlık kazandırmaktır.
Devamı
AB VE KALKINMA AJANSLARINA PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ (PCM)
PCM (Project Cycle Management) – PDY (Proje Döngüsü Yönetimi) Eğitimi Proje tasarlama, yazma, bütçelendirme, yürütme ve raporlama süreçleri ile yöntemleri konusunda teorik bilgi ve uygulama becerisi kazandıran bir eğitim programıdır. Özellikle AB ve Kalkınma Ajansları için proje hazırlayanların mutlaka PCM metodolojisini öğrenmeleri gerekmektedir.
Devamı
AR-GE MENTORLUĞU EĞİTİMİ
Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge ve yenilik kapasitelerini artırabilmeleri için bir çok açıdan desteklenmeleri gerekmektedir. Ar-Ge yapan işletmeler Ar-Ge projeleri geliştirme, teknoloji transferi, üniversite-sanayi işbirliği ve ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanma konularında zorluk yaşamaktadırlar. Bunun için profesyonel desteğe ihtiyaç duymaktadırlar.
Devamı
ULUSLARARASI AR-GE PROJELERİNE KATILIM EĞİTİMİ
Ar-Ge ve yenilik odaklı büyümek isteyen şirketlerin küresel rekabetle başa çıkabilmeleri için uluslararası Ar-Ge projelerinde etkin bir şekilde yer almaları ve teknolojinin geleceğine yön veren ve standartları belirleyen şirketlerle ortak projelere katılmaları kaçınılmazdır. Bu eğitimde HORİZON 2020, EUREKA ve Eurostars programları tanıtılmakta ve bu programlardan en üst düzeyde yararlanmaya yönelik yapılması gereken çalışmalar, detaylı yol haritası ve ilgili ipuçları verilmektedir.
Devamı
İNOVASYON YÖNETİMİ AKADEMİSİ
İnovasyon Akademi, A'dan Z'ye inovasyon kavramını 5 ana Modül'de vaka, grup çalışmaları ve uzman videolarını içeren sunum platformu ile aktarılacak şekilde kurgulanmış olan 5 günlük bir eğitimdir.
Devamı
EUREKA/EUROSTARS PROGRAMLARINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ
EUREKA Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası Ar-Ge destek programıdır. Programda uluslararası işbirlikleri oluşturulurken, projeler ulusal kaynaklarla desteklenmektedir.
Devamı
HORIZON 2020 PROGRAMINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ
Eğitimin amacı katılımcılara Horizon 2020 programına yönelik profesyonel ve rekabetçi proje önerileri hazırlama yeteneğini kazandırmaktır. Bu kapsamda proje önerisi hazırlarken düşülen genel hatalara dikkat çekilecek ve başarılı bir öneri hazırlanması için yapılması gereken çalışmalar anlatılacaktır.
Devamı