BİGG+ PROJESİ


 
 

ARGEMENTOR+ TÜBİTAK DESTEKLİ KOBİ MENTORLUĞU PROJESİ

ARGEMENTOR+ KOBİ MENTORLUĞU PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB 1601-Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı BİGG + Mentorlük Arayüz Modeli Geliştirme Çağrısı kapsamında desteklenen 11 programdan biridir.

Program sahibi kuruluş EGESYS Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi Türkiye'nin en çok KOBİ Mentorluğu Programı yürüten ve en geniş KOBİ Mentoru Havuzuna sahip olan bir kuruluştur.

Mentorluk hizmetinin KOBİ’ler üzerinde iki boyutta etkisi olması beklenmektedir:
 • Ticari Olgunluk seviyesinde artış (Örneğin ürün geliştirme aşamasında olan firmaların satış yapması, satış geliri olan firmaların pazar çeşitliliği sağlaması, ihracat yapması vb.)
 • Ar-Ge ve yenilik kapasitesinde artış (Örneğin yenilik alanındaki faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması, yenilik faaliyetlerinin kurumsal olarak yürütülmesi vb.)
Mentorluk hizmeti alan KOBİ’lerin aşağıdaki alanlarda gelişme göstermeleri beklenmektedir:
 • Ciroda artış
 • Mevcut pazar payında artış
 • Yeni pazarlara giriş
 • Yurtdışına satış ya da mevcut yurtdışı satışlarında artış

Yaralanıcı KOBİ'ler için Başvuru Kriterleri

 • KOBİ ölçeğinde olan (Çalışan sayısı 250'den az ve yıllık net satış ya da mali bilanço toplamı 125 milyon TL'den az işletmeler)
 • 2009 yılı sonrasında başarıyla tamamlanmış veya devam eden TÜBİTAK - TEYDEB destekli Ar-Ge Projesi (TÜBİTAK 1501, 1507, 1509, 1511, 1512) olan işletmeler

ARGEMENTOR+ Mentorluk Süreci

 • KOBİ'ler için başvurlar 30 Mart 2020 - 30 Haziran 2020 tarihleri arasında alınacaktır.
 • Başvuru kriterlerini yerine getiren KOBİ'lere Ticari Olgunluk Seviyesi ve Ar-Ge ve Yenilik Yetkinliğinin ölçülmesi çalışması yapılacaktır.
 • Programa uygun bulunan KOBİ'lerin listesi ve mentorluk hizmetinin süresi 1 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacaktır.
 • Mentor atamaları ve sözleşmelerin tamamlanması ile mentorluk süreci başlayacaktır.

Mentor Havuzu


ARGEMENTOR+ Mentor havuzunda bulunun tüm mentorlar TÜBİTAK Mentor Eğitici Çağrısı kapsamında oluşturulan KOBİMEN AKADEMİ KOBİ Mentorluğu eğitimlerini tamamlamış, deneyimli profesyonellerdir. Mentor havuzumuz KOBİ'lerin ihtiyaçları doğrultusunda genişletilmektedir. Mevcut mentor listemize buradan erişebilirsiniz.

ARGEMENTOR+ KOBİ MENTORLUĞU PROGRAMI kapsamında görev alacak tüm mentorlar TÜBİTAK tarafından belirlenen asgari deneyim kriterini yerine getirenler arasından seçilecektir.

Mentor adaylarında sağlaması gereken asgari deneyim yılı aşağıda belirtilmiştir:
 • Sanayide yöneticilik deneyimi olan adaylar için 10 yıl;
 • Girişimcilik deneyimi olanlar için 10 yıl
 • Mentorluk deneyimi olanlar için 10 yıl
 • Hem girişimcilik hem mentorluk deneyimi olanlar için 5 yıl iş deneyimi

Başvurular


Programdan yararlanmak isteyen KOBİ'ler ve programda görev almak isteyen mentor adayları aşağıdaki HEMEN BAŞVUR butonuna tıklayak online başvuru yapabilirler.

* Başvurular başvuru sırasına göre değerlendirmeye alınacak olup, kontenjanların son başvuru tarihinden önce dolması durumunda başvuru tarihi erken kapatilacaktır.
 
 

İşbirliği Kuruluşları


ARGEMENTOR+ Mentorluk Programı kapsamında işbirliği yaptığımız kuruluşların listesi alfabetik olarak verilmiştir:
 • ARİNKOM TTO
 • Bilkent Cyberpark
 • Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)
 • Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
 • Celal Bayar Üniversitesi, ÜSİTEM
 • Ege İhracatçı Birlikleri
 • Fırat Kalkınma Ajansı
 • İYTE Sürekli Eğitim Merkezi
 • Konya Teknokent
 • Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA)
 • Selçuk Üniversitesi TTO
 • Şanlıurfa Teknokent
 • Teknopark İzmir
 • Trakya Kalkınma Ajansı
 • Yazılım Sanayiciler Derneği (YASAD)