ARGEMENTOR+


 

ARGEMENTOR+ TÜBİTAK DESTEKLİ KOBİ MENTORLUĞU PROJESİ

ARGEMENTOR+ KOBİ MENTORLUĞU PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB 1601-Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı BİGG+ Mentorluk Arayüz Modeli Geliştirme Çağrısı kapsamında desteklenen 11 projeden (Proje Sahibi Kuruluş: EGE SİSTEM (EGESYS), Proje No: 4190015) biridir. Çağrı sonuçlarına buradan erişebilirsiniz.

ARGEMENTOR+ Mentorluk Programı Kapsamında TÜBİTAK desteği ile 30 KOBİ'ye mentorluk desteği verilecektir. Mentorluk hizmetinin süresi KOBİ'lerin ticari ogunluk seviyesi, Ar-Ge ve yenilik kapasitesi ve mentorluk ihtiyaçları göz önüne alınarak 20-25 saat arasında değişecektir.
 
Mentorluk hizmetinin KOBİ’ler üzerinde iki boyutta etkisi olması beklenmektedir:
 • Ticari Olgunluk seviyesinde artış (Örneğin ürün geliştirme aşamasında olan firmaların satış yapması, satış geliri olan firmaların pazar çeşitliliği sağlaması, ihracat yapması vb.)
 • Ar-Ge ve yenilik kapasitesinde artış (Örneğin yenilik alanındaki faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması, yenilik faaliyetlerinin kurumsal olarak yürütülmesi vb.)
Mentorluk hizmeti alan KOBİ’lerin aşağıdaki alanlarda gelişme göstermeleri beklenmektedir:
 • Ciroda artış
 • Mevcut pazar payında artış
 • Yeni pazarlara giriş
 • Yurtdışına satış ya da mevcut yurtdışı satışlarında artış

Firmalar için Başvuru Kriterleri

 • KOBİ ölçeğinde olan (Çalışan sayısı 250'den az ve yıllık net satış ya da mali bilanço toplamı 125 milyon TL'den az işletmeler)
 • 2009 yılı sonrasında başarıyla tamamlanmış veya devam eden TÜBİTAK - TEYDEB destekli Ar-Ge Projesi (TÜBİTAK 1501, 1507, 1509, 1511, 1512) olan ve
 • Ticarileştirme potansiyeli yüksek yeni ürün/hizmetleri olan ya da mevcut ürünlerini yeni pazarlara/ihracata açacak durumda olan işletmeler

Mentorluk Süreci

 • KOBİ başvurları 15 Ağustos 2020 tarihinde sona erecektir.
 • Mentor başvuruları 20 Nisan 2020 tarihinde sona erecektir.
 • Başvuru kriterlerini yerine getiren KOBİ'lere Ticari Olgunluk Seviyesi ve Ar-Ge ve Yenilik Yetkinliği ölçüm çalışması yapılacaktır.
 • Firmalar başvuru sırasına göre değerlendirilerek programa kabul edilecektir.
 • Mentor atamaları ve sözleşmelerin tamamlanmasının ardından Ekim  ayı itibari ile mentorluk süreci başlayacaktır.

İşbirliği Kuruluşları

ARGEMENTOR+ Mentorluk Programı kapsamında işbirliği yaptığımız kuruluşların listesi alfabetik olarak verilmiştir: ARİNKOM TTO, Bilkent Cyberpark, Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Celal Bayar Üniversitesi, ÜSİTEM, Ege İhracatçı Birlikleri, Fırat Kalkınma Ajansı, İYTE Sürekli Eğitim Merkezi, Konya Teknokent, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Selçuk Üniversitesi TTO, Şanlıurfa Teknokent, Teknopark İzmir, Trakya Kalkınma Ajansı, Yazılım Sanayiciler Derneği (YASAD)


                              

                                                      

                        

Mentor Havuzu

ARGEMENTOR+ Mentor havuzunda bulunun tüm mentorlar TÜBİTAK Mentor Eğitici Çağrısı kapsamında oluşturulan KOBİMEN AKADEMİ KOBİ Mentorluğu eğitimlerini tamamlamış, deneyimli profesyonellerdir. Mentor havuzumuz KOBİ'lerin ihtiyaçları doğrultusunda genişletilmektedir. Mevcut mentor listemize buradan erişebilirsiniz.

ARGEMENTOR+ Mentorluk Programı kapsamında destek verilecek firma sayısı 30 ile sınırlı olduğundan, başvuru kriterlerini yerine getiren mentor adayları içinden sadece programda yer alacak KOBİ'lerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yetkinlilere sahip olanlar görevlendirileceklerdir. Mentorlar kendi ikamet ettikleri şehirlerde bulunan KOBİ'lerle eşleştirilecektir.

TÜBİTAK BİGG+ firma başvuru kriterlerine yerine getiren KOBİ'lerin sayısı ve illere göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Mentorlar için Başvuru Kriterleri

 • En az 4 yıllık üniversite örgün eğitimini tamamlamış olan ve
 • Ar-Ge, inovasyon, iş geliştirme, pazarlama-satış, üretim, ihracat, finansal yönetim vb. konularda KOBİ'lere rehberlik edecek düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olan ve
 • Aşağıda belirtilen asgari deneyim süresini tamamlamış olan profesyoneller.
Mentorlar için TÜBİTAK tarafından belirlenen edilen asgari deneyim süreleri:
 • Sanayide yöneticilik deneyimi olan adaylar için 10 yıl
 • Girişimcilik deneyimi olanlar için 10 yıl
 • Mentorluk deneyimi olanlar için 10 yıl
 • Hem girişimcilik hem mentorluk deneyimi olanlar için 5 yıl iş deneyimi 
Önemli Not: Deneyim süreleri hesaplamasında lisans mezuniyetinden sonraki süreler dikkate alınmaktadır ve deneyimi gösteren kanıtlar istenecektir.

Başvurular

Programdan yararlanmak isteyen KOBİ'ler ve programda görev almak isteyen mentor adayları aşağıdaki HEMEN BAŞVUR butonuna tıklayak online başvuru yapabilirler. Yukarıdaki tabloda bulunan tüm illerimizden başvuru kabul edilmektedir. Başvurular başvuru sırasına göre değerlendirmeye alınacak olup, kontenjanların son başvuru tarihinden önce dolması durumunda başvuru tarihi erken kapatilacaktır.