Egesys-Hakkında


PROGRAM SAHİBİ KURULUŞ


EGESYS AR-GE VE İNOVASYON MERKEZİ (EGESYS) kurululuşların ulusal ve uluslararası Ar-Ge ve Yenilik hibe desteklerinden en üst düzeyde faydalanabilmelerine yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. Merkezimizde TÜBİTAK-TEYDEB, KOSGEB, Bakanlıklar, Kalkınma Ajansları, AB 7.ÇP, Horizon 2020, EUREKA, Eurostars Programları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen tüm programlar ve açıklanan yeni çağrıları yakınndan takip edilerek projeler ve ortaklıkları oluşturmakta, proje başvuruları hazırrlanmakta, eğitim ve seminerler düzenlenmektedir. Merkezimiz ayrıca, şirketlere Ar-Ge yaılanması ve re-organizasyon, Ar-Ge merkezi kurma, Üniversite-Sanayi işbirliği sağlama, teknoloji transferi yapma, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (Teknokent) yer alma konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.
 

ÖDÜLLER


EMCC Uluslararası Mentorluk Ödülü (2016)

            
 
 
2 Mart 2017 Edinburg, İskoçya (Ödül Töreni)