Firmalara Ar-Ge ve İnovasyon Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi


Ar-Ge Mentor Ağı projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge ve İnovasyon Fonlarına Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi’ne İYTESEM ev sahipliği yaptı. Eğitim kapsamında firmalara ulusal Ar-Ge ve yenilik hibe destek programları tanıtıldıktan sonra Ar-Ge Mentor Ağı Projesi kapsamında yapılacak projeler için uygun destek programının seçilmesi ve proje önerisi hazırlarken dikkat edilmesi gereken konular aktarıldı. TÜBİTAK TEYDEB proje başvuru süreci anlatılarak başvuru formundaki bölümlerin doldurulmasıyla ilgili ayrıntılar verildi.