ArGeMentor'den firmalara İnovasyon Yönetimi Akademisi


Ar-Ge Mentor Ağı projesi kapsamında firmalara ilk olarak İnovasyon Yönetimi eğitimi verildi. Programa seçilen firmaların Ar-Ge ve inovasyondan sorumlu yetkilileri 5 gün süren bir inovasyon yolculuğuna çıktılar. Firmaların tam katılımıyla sonlanan eğitim firmalar için inovasyon da düşünce miladı olarak kabul gördü. Firmalara bu 5 günlük eğitimle A’dan Z’ye inovasyon anlatılıp, farkındalık yaratmaları hakkında yönlendirmelerde bulunuldu ve eğitim süresi boyunca gerçek vakalar ele alınarak inovatif çözümler getirilmeye çalışıldı.